Over Van Duin & Toonen

Bernard van Duin en Bart Toonen werken intensief met elkaar samen. Bijna dagelijks hebben zij contact over de opdrachten waar zij op dat moment mee bezig zijn. Er wordt gesproken over de voortgang en de aandachtspunten. Deze vorm van schaduwmanagement draagt bij aan de effectiviteit van de opdrachten, hun eigen rol en kan desgewenst ook op de werkplek plaatsvinden. Deze werkwijze heeft voor hen een kwaliteits-verhogend effect en biedt continuïteit bij opdrachtgevers.

Indien nodig kan, na overleg met u als opdrachtgever, de opdracht (of delen daarvan) bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen worden overgenomen door de ander. Ook bestaat de mogelijkheid om Bernard van Duin en Bart Toonen gezamenlijk in te zetten. Hierdoor kunnen er grote slagen worden gemaakt bij veranderingsprocessen binnen uw organisatie. De inzet van beiden kan op verschillende terreinen plaatsvinden, zoals lijnmanagement, coaching, training. Wanneer er behoefte is aan meer of andere capaciteit en/of specialistische kennis, kunnen wij terugvallen op ons eigen netwerk. Wij onderhouden contacten met diverse deskundigen. U kunt hierbij denken aan o.a. ICT-ondersteuning, financiële vraagstukken, bedrijfsscanning training en reïntegratie. Hier weten wij de juiste personen te vinden die in staat zijn om een opdracht naar tevredenheid te verrichten en af te ronden.

Over Bart Toonen

Na een opleiding tot verpleegkundige A (ziekenhuis) en B (psychiatrie) en met inmiddels Middle en Hoger Management diploma op zak, is Bart (1962) zich gaan toeleggen op interim management en consulting. Ook tijdens zijn praktijk heeft hij vele opleidingen en cursussen gedaan: post-HBO interculturele communicatie, Trainer Teams to Results, Mediation, Black Belt Lean en Six Sigma. Gecombineerd met een uitgebreide ervaring in diverse interim en management opdrachten, is Bart de persoon die u zoekt wanneer het gaat om doelgericht, ervaren, verbindend en betrokken management. Bart is een generalist met een grote flexibiliteit in de gezondheidszorg. In ieder geval een omgeving waar visie en betrokkenheid naar cliënten en medewerkers tot uiting komt middels een vraaggerichte, coachende werkwijze gericht op het resultaat en de organisatie. Transparantie en open communicatie zijn hierbij belangrijke begrippen. Bart is bovendien Mediator en daarmee ook voor delicate opdrachten de juiste persoon.

Over Bernard van Duin

Begonnen als verpleegkundige (A en B), vervolgens als leidinggevende met een post-HBO managementopleiding, Lean en Six Sigma (Black Belt), is Bernard in 1999 overgestapt naar Interim Management en Consultancy. Intussen heeft Bernard vele interim- en managementopdrachten uitgevoerd. Bernard is een ervaren, doelgericht manager in de gezondheidszorg, welzijnssector of overheid, met een voorkeur voor een coachende werkwijze. Betrokkenheid naar cliënten, een klantgerichte visie en een professionele, resultaatgerichte werkwijze zijn uitgangspunten. Bernard voert interim opdrachten uit, gericht op: beleidsontwikkeling en -implementatie op het gebied van zorgverlening, personeelsbeleid, zelforganiserende teams, ECD, financieel beheer en facilitaire dienstverlening. Advisering en coaching van management en uitvoerders bij de implementatie van wet- en regelgeving, kwaliteitsbeleid, -borging en IGZ aanwijzingen. Bernard houdt zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hij is uitstekend inzetbaar op operationeel, tactisch en strategisch niveau in de functie van manager of procesbegeleider.
X Als u hieronder uw telefoonnummer achterlaat, bellen wij u zo spoedig mogelijk.